Contact office

Office

Contacts

Phone

Guangzhou

Zhao Chengzhen

13825505477

Shenzhen, Huizhou

Wang Lin

13825503403

Li Xiaodong

13825503179

Zhongshan, Zhuhai, Jiangmen

GE Bin

13825506362

The western part of Guangdong province

Xian Fuli

13928222131

Direct Company Management

Kang Wang

18928623062

 

Beijing, Tianjin, Hebei, Inner Mongolia

Liu Yanfeng

13825503493

Sichuan, Chongqing

Liu Zhan

13825503726

Shanghai, ZhejiangJiangsu

Pan Qingfeng

13825504638

13825503101

Anhui

Tang Ze

13825509408

Hunan

Zhao Ming

13825504873

Hubei

Lin Chunlong

13825504063

Shandong

Ni Hu

13825502753

Shanxi

Liu Yajun

13825504423

Jiangxi

Chen Bonan

13825504718

Liaoning

Guo Fengjun

13825508487

Yunnan

Liu Zhirong

13825504393

Hu Xiande

13825504403

Henan

Liu Tong

13825504283

Sales Network
Guangdong East Pipes Co., Ltd. Headquarters
Websit:www.eastpipe.com

Phone:0757-27389999   Fax:0757-27389988
Address: xingtan town, Shunde district, Foshan City, Guangdong Province, the East Village, South of industrial Avenue, 9t

 
 
 
 
 
{"serList":[{"icon":"iconfront front-shouye","status":"1","isSys":"1","title":"Home","url":"index.html","type":"index","color":""},{"icon":"iconfront front-weibiaoti-","status":"1","isSys":"1","title":"Tel","phone":"075727389999","type":"tel","color":""},{"icon":"iconfront front-didianmianxing","status":"1","isSys":"1","title":"Map","url":"map.html","type":"map","color":""},{"icon":"iconfront front-pinglun","status":"1","isSys":"1","title":"Guestbook","url":"msg.html","type":"msg","color":""},{"icon":"iconfront front-duanxin","status":"0","isSys":"1","title":"短信","phone":"13800138000","type":"sms"}],"hasEdit":true}